Beginnerscursus

Kom van de bank af!

Beginnerscursus najaar 2021

De beginnerscursus voor dit najaar zit vol.

Loopgroep Matenpark start twee maal per jaar met een beginnerscursus: "Kom van de bank af". Deze is bedoeld voor iedereen die meer wil gaan bewegen. De beginnende hardloper leert in 10 lessen alle facetten van het hardlopen aan en sluit de cursus af met een "prestatieloop" in Apeldoorn.

Verzamelpunt
Sportcentrum Matenpark, Heemradenlaan 130 in Apeldoorn-de Maten. 
De gezamenlijke training is op maandagavond en start om 19:30uur.

Cursusprogramma 
De looptrainingen hebben een opbouwend karakter, de warming-up begint met het gezamenlijk inlopen, waarna het rekken en strekken volgt, dan wordt er een parcours gelopen, afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers in de groep. Tussentijds wordt aandacht besteed aan loopscholing en spierversterkende oefeningen, maar ook loopspelvormen maken deel uit van het trainingsprogramma. De looptrainingen worden afgesloten met een cooling-down. Voor de opbouw  wordt aan de deelnemer gevraagd om zelfstandig twee maal het 'huiswerk' te lopen. Dit alles volgens een opbouwend schema dat de deelnemers mee naar huis krijgen. Via mail en whatsapp zal iedere deelnemer veelvuldig worden gemotiveerd en door het geven van tips vliegen de weken voorbij.

Testcase tijdens bosloop en deelname prestatieloop na afloop van de cursus
Het doel van de cursus is dat de deelnemers na 10 weken een half uur aan één stuk kunnen lopen, of 5 kilometer. We sluiten de cursus zo mogelijk af met een loop op een andere locatie. Gevolgd door een afsluitend drankje met wat lekkers.

Betaling
De deelnamekosten dienen op de eerste cursusdag contant betaald worden. De eerste training start dus een kwartier eerder ivm administratie. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus wordt geen cursusgeld teruggegeven, tenzij er sprake is van een medische reden.

Weersomstandigheden
In principe gaan de trainingen van de cursus altijd door, tenzij extreme weersomstandigheden (onweer/ijzel/gladheid door sneeuw) dit onmogelijk maken. Wilt u het zeker weten? Tot een uur voorafgaand aan de start van een training kan een beslissing over het wel of niet doorgaan worden genomen.

De najaarscursus 2021 zit vol!

De volgende cursus zal starten in het voorjaar van 2022

Avondcursus

30 / cursus

Cursusduur: 10 weken

Start: 20 September 2021 (maandag 19:30 uur). 

De startdatum van de cursus is afhankelijk
van de corona-maatregelen.

Prijs per persoon, inclusief schema.

Maximaal aantal deelnemers: 15

Begeleiders:Jan Willem & Rick